Начало
За нас Продукти Услуги Контакти

PropSys

Контрол на достъпа и работното време

"АРТКОМ" проектира, произвежда и поддържа системи за контрол на достъпа и работното време.

Общо описание

Системата осигурява централизирано управление и контрол на достъпа до помещения, сгради, асансьори и др.

Идентификация на лицата се извършва посредством безконтактни чип-карти. Всяка чип-карта съдържа уникален 10 цифрен код, по който става еднозначната идентификация на картопритежателя. При прочитане на картата в контролно-пропусквателното устройство се извършва проверка за правата на достъп и ако достъпа е разрешен се подава сигнал за отключване към електромагнитен механизъм. Контролно-пропусквателните устройства са свързани с управляващ компютър от който се зарежда списъка на служителите с кодове на картите и правата на достъп. При всяко преминаване в управляващия компютър се записва дата, час на влизане или излизане, кода на картата и номера на контролно-пропускателното устройство.

Системата може да се използва както за контрол на работното време, така и само за контрол на достъпа.

Системата позволява извършването на справки за извършените преминавания, за изработено време по дни и за месец, за извършени нарушения на работното време, за наличен и отсъстващ персонал и др. Всяка контролно-пропусквателна точка има възможност да следи състоянието на вратата, позволява отваряне от разговорна уредба или бутон, запазва нормалната си работа при отпадане на електрическото захранване и връзката с управляващия компютър.

Софтуер

Софтуера на системата се състои от два модула за контрол на достъпа и работното време – сървър и клиент. Програмата сървър следи за преминаванията през обектите в реално време и ги записва в база данни MySQL на компютъра. Чрез нея могат да се добавят или редактират личните данни на служителите като име, презиме, фамилия, ЕГН, адрес, телефон, дата на назначаване, отдел, подотдел, длъжност, снимка и да се укаже за кои обекти и по кое време в денонощието да има достъп.
Програмата клиент може да се инсталира на други компютри, които се свързват към сървъра през локална мрежа и се осъществява отдалечен контрол на работното време. С клиентската програма има възможност да се правят различни видове справки, като справка за преминаванията през обектите за определен период от време на служителите, справка за налични служители в сградата, справка за отсъстващи служители, справка за освободени служители (командировка, отпуск и т.н.) за даден период от време, справка за напуснали служители за определен период от време, справка за назначени служители за опеделен период от време. Главната справка за контрола на работното време е генериране на присътвена форма 76. С нея се добива пълна представа за присъствията и отсъствията на всеки един служител за всеки ден от месеца.

Контрол на достъпа с турникети

Възможности на системата

 • централизирано управление и контрол на достъп до помещения, сгради, асансъори и др.
 • идентификация на лицата с безконтактни чип-карти
 • заключване с различни типове електрически заключващи механизми в зависимост от типа на вратата
 • дефиниране на права на достъп за лице до определени помещения
 • задаване на времеви зони за достъп за всяко лице до определени помещения
 • задаване на време за отключване
 • сигнализация при неправомерно отваряне на врата
 • сигнализация при незатворена врата
 • интегриране със сигнално-охранителна техника
 • възможност за разширяване броя на обслужваните обекти
 • запис на всички възникнали събития, като дата, време и вид на събитие, номер на обекта, време на преминаване, номер
 • на картата и името на притежателя й
 • контрол на работното време, форма 76
 • водене на архив на всички събития за период една година
 • изготвяне на разнообразни справки и разпечатки
 • експортиране на данни в различни формати (txt, xls и др.)
 • работа в локална мрежа
 • запазване на работоспособност при прекъсване на връзката между компютъра и контролерите за достъп
 • запазване на работоспособност за определено време при отпадане на захранващото напрежение
 • автоматично тестване на контролерите за достъп и сигнализация при възникнала повреда
 • използване на телефонен чифт за връзката между контролерите и компютъра
 • включване до 32 контролера към един телефонен чифт
 • защита от повреждане при прекъсване, размяна и окъсяване на работния чифт

Документи

Изтегли Ръководство за потребителя - Система за контрол на достъп PropSys
Изтегли Диплян

Инсталирани от нас обекти

БТК Велико Търново
БТК Велико Търново, Търговище,
Шумен, Русе, Силистра,
Стара Загора
Областна управа - Велико Търново
Областна управа - Велико Търново
Областна управа - Велико Търново
Областна управа - Велико Търново
Бизнес център “Тремол” - Велико Търново
Бизнес център “Тремол”
Велико Търново
“Тремол” SMD - Велико Търново
“Тремол” SMD - Велико Търново
“Тремол” SMD - Велико Търново
“Тремол” SMD - Велико Търново

Асансьор в Съдебна палата - Велико Търново
Съдебна палата - Велико Търново
“Винал” АД - Ловеч
“Винал” АД - Ловеч
UniCredit Bulbank - Велико Търново
UniCredit Bulbank - Велико Търново
Община Никопол
Община Никопол
Съдебна палата - Велико Търново
Съдебна палата - Велико Търново
Платен паркинг - изход
Платен паркинг - изход
Студентски столове и общежития ЕАД
Студентски столове и общежития -
Велико Търново
ТЕЦ - Перник
ТЕЦ - Перник
ТЕЦ Бобовдол
ТЕЦ - Бобовдол
ТЕЦ Бобовдол
ТЕЦ - Бобовдол
ВИДЕОСАТ - Велико Търново
ВИДЕОСАТ - Велико Търново
Симако - Велико Търново
Симако - Велико Търново
Прити 95 - Горна Оряховица
Прити 95 - Горна Оряховица
Екоплод ООД - Велико Търново
Екоплод ООД - Велико Търново
Мегапорт - Велико Търново
Мегапорт - Велико Търново
Мегапорт - Велико Търново
Мегапорт - Велико Търново
Комбинат за радиоелектронна апаратура – Велико Търново
Комбинат за радиоелектронна
апаратура – Велико Търново
ФМА АД - Лясковец
ФМА АД - Лясковец
Печатница Сира - Велико Търново
Печатница Сира - Велико Търново
ПОДЕМКРАН - Габрово
ПОДЕМКРАН - Габрово
Теклас България АД - Кърджали
Теклас България АД - Кърджали
Абагар АД
Абагар АД - Велико Търново
Вали - Велико Търново
Вали - Велико Търново
 

Състав на системата

 • управляващ компютър с програмно осигуряване под WINDOWS 98/2000/XP
 • контролери за достъп
 • заключващи механизми и автомати за затваране на врати
 • телефонни чифтове за отдалечена или локална връзка между компютъра и контролерите

Технически параметри на системата

 • общ брой контролирани точки - неограничен
 • максимален брой контролери за достъп свързани към един чифт - 32
 • максимална дължина на телефонния чифт - 15000 m

Технически параметри на контролера за достъп

 • брой контролирани точки - 1, 2
 • брой изходи за управлние на заключващи механизми - 2
 • брой изходи за местна светлинна и звукова индикация - 1
 • брой входове за следене състоянието на вратата - 2
 • брой релейни изходи за охрана с превключващ контакт - 1
 • брой входове за охрана - 3
 • брой входове за отваряне с бутон - 2
 • брой безконтактни четци - 2
 • изход за връзка с компютър - 1
 • захранване - 220 V
 • капацитет на енергонезависима памет - 256 KB
 • капацитет на резервиращ акумолатор - 12 V / 7 Аh
 • батерия за захранване на вградения часовник - 3 V, CR12
        Четец за безконтактни чип карти MR 124

Контролер DACC-1 Контролер DACC-2


Някои компоненти на системата


усилена брава на "HAFFEL" - 1200 kg

задържащ 300 kg или 600 kg електромагнит за врата с голям трафик

езици за насрещник - 300 и 1200 kg

насрещник стандартен - 600 kg

насрещник усилен - 1200 kg

заключващ болт - 1200 kg

заключващ механизъм - 1200 kg

контролер DACC-2

безконтактни транспондери за ключодържател

Парапети и преграждения


Четири раменна двупосочна врата

Електроуправляема еднопосочна вратичка

Аварийна вратичка от неръждаеми материали

Прегради от неръждаеми тръби

Компактен роторен механизъм,
ограничаващ пропускателния режим в една посока

Компактен роторен механизъм,
ограничаващ пропускателния режим в една посока


Copyright ® 2016 artcom.bg

Начало      За нас      Продукти      Услуги      Контакти